BRF Beva

Bella Vista Hittarp

Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen för Brf Beva
för att maila styrelsen skicka mail till kontakt @ beva.se

Ordinarie Funktion Mobilnummer
Clas-Göran Johansson Ordf 0703 281565
Kristofer Kruuse vOrdf 0708 806718
Michael Zganjar Sekr.
Jesper Karlsson Ledamot
Suppleanter
Karl-Heinz Henriksson Suppl
Tommy Thulin Suppl
Peter Elofsson Suppl
Bente Johansson Suppl
Scroll Up